Other languages  Other languages

En Erklæring av Fred

Fra våre åndelige røtter, og fra den tidligst av tider, har vi av den Religiøse samfunn av Venner (Kvekere/Quakers) valgt ikkevolds løsninger og veier til å oppnå fred. Vi ser det av Gud i hver person, og dreper så ikke, heller ikke støtter vi drap.

Vi tror at enhver konflikt kan løses uten vold, når vi retter våre skapende energier og ressurser mot å finne fredlige løsninger. Vi vet fra vår egen erfaring av tilbedelse at selv de mest splittende stridspunkter kan løses når vi lytter etter guddommelig veiledning. I stillheten åpner nye veier foran oss som muligens ikke var synlige tidligere.

Vi har ingen fiender. Vi tror at hver person har potensialet for transformasjon. Fredsarbeid består av å risikere oss selv, av å overvinne våre frykter og å krysse grenser. I en epoke av en kunngjort "krig på terror," og såkalt "forebyggende krig," er vi ikke i krig.

Ikkevold er en aktiv prosess, som kan ta formen av dialog med en motside, sivil motstand mot en urettferdig myndighet, eller tålmodig arbeid gjennom et system av lover. Tidlig intervensjon trenges for ikke-voldsmetoder å være mest effektive. Fordom og bigotteri, økonomisk ulikheter, ressursdominans, og annen urettferdigheter må rykkes opp med roten før de eskalerer til åpen fiendtlighet. Spesiell oppmerksomhet vies etter en konflikt for å gjenoppbygge infrastruktur og å fornye relasjoner for å forbygge fremtidige konflikter.

Ikke alltid oppnår ikkevold rettferdighet i det korte løpet. Som i krig, kan uskyldige folk lide. Allikevel når ikke-volds metoder er mest vellykkete, går de som oftest ubemerket, fordi konfliktene er avverget. Vi kommer aldri til å vite, for eksempel, om den rolige og utholdende arbeidet av den Afrikansk Store Innsjøer Initiativ -- som har ført sammen folkemords overlevende og gjerningsmenn i dusinvis av trauma og helbredelses arbeidsgrupper -- faktisk har forhindret en fornyelse av vold i Rwanda og Burundi. Vi vet at det har omformet individer.

Moderne krigføring påfører uskyldige ofrer lidelser som betraktes som "kollateral skade;" det ødelegger infrastrukturen som sivilbefolkningen er avhengig av; det forgifter miljøet, roter til med landminer, utarmet uran og andre farer som forblir lenge etter at slagmarken vender tilbake til et landsbruksfelt. Videre, utdanner krig folk til å være mordere; det etterlater psykologiske arr på de som har erfart lidelse og på de som har påført den. Det bryter fundamentalt tillit, og ødelegger relasjoner hinsides mulig reparasjon.

Å stå for avskaffelse av krig kan synes tåpelig, eller kanskje er det visjonært. Våre forfedre som satt i gang med å avskaffe institusjonen av slaveri ble bespottet for deres innsatser. Allikevel lykktes de, først ved å avskaffe det i vårt eget samfunn, og deretter med å arbeide med andre for å avskaffe det i vår nasjon og verden. På samme måte er vi forpliktet til å utrydde vold i hver side av våre liv: i våre familierelasjoner, i våre fellesskaps' reaksjoner på forbrytelser, vår forvaltning av jorden, og i vår utenrikspolitikk. Vårt mål er å frembringe den fredlige kongerike av Gud her nå på jorden.

St. Louis Månedsmøte
av den Religiøse Samfunn av Venner (Quakers)

Saint Louis, Missouri, USA
februar 12, 2006